สัมมนาเรื่อง “สำรวจพระคัมภีร์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันที่ 13 มีนาคม 2016 ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท