สัมมนา “คริสเตียนสู้วิกฤตเศรษฐกิจ” โดยคุณมนตรี ศรไพศาล วันที่ 19 มีนาคม 2016 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท จัดโดยกลุ่มนักธุรกิจคริสเตียนคริสตจักรใจสมาน

ท่ามกลางภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจที่ตกต่ำ เราที่เป็นคริสเตียน ควรมีท่าที และรับมืออย่างไร ร่วมรับฟัง มุมมองจาก กูรูวงการหุ้นไทย และในฐานะของคริสเตียนท่านหนึ่ง คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด