ใจสมานสมุทรสงครามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ครบ 15 วัน)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2016 คริสตจักรใจสมานสมุทรสงคราม ได้จัดพิธีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ครบ 15 วัน) โดยมีนาย สมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

รวมพลังแห่งความภักดีฯ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2016 กำหนดให้วันที่ 22 พ.ย.2016 เป็นวันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พระคริสตธรรมเพ็นเทคอส มอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรพันธกรคริสตจักร สาขาศาสนศาสตร์, คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี) สาขาศาสนศาสตร์, คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) สาขาพันธกิจ จำนวน 47 คน

ผู้นำคริสตชน ร่วมในพิธีอธิษฐานขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ผู้นำคริสตชนพร้อมใจอธิษฐานขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับศาสนาต่าง ๆ ที่ท้องสนามหลวง

ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ครบ 50 วัน)

คริสตจักรนิมิตใหม่อัมพวา ร่วมกับ คริสตจักรใจสมาน จ.สมุทรสงคราม ได้จัดพิธีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ครบ 50 วัน)

งานนมัสการ 40 วันแห่งพระสิริ เริ่มที่ กทม. ที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท

การอธิษฐาน นมัสการ 40 วันนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเชื่อว่าจะเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงเทพระพรมาสู่บ้านเมืองของเรา