พันธกิจตะกั่วป่า

“สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่าง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย และที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

พิธีสถาปนาคริสตจักรใจสมานสุวินทวงศ์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 15.00 ที่ผ่านมา ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรใจสมาน , ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร ประธานคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ,ศจ. มนตรี มั่งแก้ว ประธานภาค 1 , ศจ. มงคล นามมา รองประธานคณะ พร้อมพี่น้องคริสตชนร่วมถวายเกียรติพระเจ้าในพิธีสถาปนาคริสตจักรใจสมานสุวินทวงศ์

ผู้นำพันธกิจ จ.แพร่ จัดกิจกรรมเข้าชุมชน “โครงการตรวจดินเพื่อพ่อ “

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณอาตา และ คุณอรุณวรรณ พันธ์ทองลาภทวี ผู้นำพันธกิจ จ.แพร่ ได้จัดกิจกรรมเข้าชุมชน “โครงการตรวจดินเพื่อพ่อ “

ค่ายคริสตจักรใจสมาน 2014 ” ชีวิตในพระวิญญาณ “

คริสตจักรใจสมานจัดค่าย ” ชีวิตในพระวิญญาณ ” ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณจิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมสามัคคีธรรมระหว่างพี่น้อง โดยมี ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมรตยากุล เป็นวิทยากร

” เคลื่อนด้วยฤทธิ์เดชไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ ” ฟื้นฟู คจ. ใจสมานสุขุมวิท

อ.เฮ็นรี มาดาวา เดินทางมาฟื้นฟูที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ก่อนเดินทางไปประกาศ คืนอัศจรรย์ครั้งที่ 7 ที่สนามกีฬา จ.ร้อยเอ็ด

คจ.ใจสมาน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คจ. ใจสมาน นำโดย ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

40 ปีแห่งการรับใช้ ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

คจ.ใจสมานสุขุมวิท และ คจ.ใจสมานรามคำแหง ร่วมเป็นกำลังใจในการรับใช้ของ ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ด้วยการจัดงาน ” 40 ปี แห่งการรับใช้ ”

งานวันพันธกิจ ปี2015

เมื่อวันที่ 20 , 27 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา คจ.ใจสมานสุขุมวิท , คจ. ใจสมานรามคำแหง และศูนย์ประกาศบ้านชีวิตใหม่ คลองเตย จัดงานวันพันธกิจ เพื่อรายงานการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ความเติบโตและการขยายงานในที่ต่างๆ

คจ.ใจสมานสุขุมวิท เยี่ยมผู้ป่วย HIV.วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา พี่น้องสมาชิก คจ.ใจสมานสุขุมวิท (ส่วนกลาง) นำโดย ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท ศิษยาภิบาลส่วนกลาง เดินทางไปยังวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี