sararom

ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

ศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่

“สร้างเด็กและวัยรุ่นในการเป็นสาวก เพราะเชื่อในศักยภาพ ความสามารถ พลัง ที่คนรุ่นนี้มีและเป็น พระเจ้าทรงใช้คนรุ่นนี้เพื่อที่ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่”

ประวัติ ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

ประวัติส่วนตัว

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่จังหวัดกรุงเทพฯ

  • นิมิต ภาระใจในการรับใช้ และสิ่งที่คาดหวัง

การสร้างเด็กและวัยรุ่นในการเป็นสาวก เพราะเชื่อในศักยภาพ ความสามารถ พลัง ที่คนรุ่นนี้มีและเป็น พระเจ้าทรงใช้คนรุ่นนี้เพื่อที่ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่

  • ข้อพระคัมภีร์ประจำใจ : จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า เยเรมีย์ 33:3

ประวัติด้านการศึกษา และเกียรติประวัติ

  • MBS. จากพระคริสตธรรมกรุงเทพ
  • บริหารอุตสาหกรรมการโรงแรม จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งที่ได้รับ

  • ศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
  • กรรมการเครือข่ายคริสเตียนศึกษาเพนเตคอสในประเทศไทย