ชั้นเรียนพระคัมภีร์พระธรรม เยเรมีย์ สอนโดย อ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

เริ่มเรียน 5 มีนาคม – 30 เมษายน 2019 (งดเรียน 16 เม.ย.)

ทุกวันอังคาร เวลา 18:30-20:30 น.  คจ.ใจสมานสุขุมวิท ที่ห้องอัพเปอร์รูม