งานอดอาหารอธิษฐาน วันที่ 2 ตุลาคม 2021

 ⏰ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

 ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมอดอาหารอธิษฐานพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น.

โดยงานอดอาหารอธิษฐานจะจัดขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

พี่น้องสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม ค่ะ