ประชาสัมพันธ์การอบรม
💥CLWC หลักสูตรชีวิตคริสเตียนและการเป็นพยาน สำหรับอนุชน💥

วันอาทิตย์ ที่ 4,18, 25 พ.ย.
เวลา 13:00-15:00
@คจ.ใจสมานรามคำแหง
โดย อ.วรพงค์ คงล้วน

หากสมาชิกอนุชนคริสตจักรใดสนใจ กรุณาแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมที่ อ.วรพงศ์ คจ.ใจสมานรามคำแหง เบอร์โทร 0847300704