ขอเชิญพี่น้องทุกท่านรวมใจใส่เสื้อสีเหลืองมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9