ขยายรอบการนมัสการ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท จะทำการขยายรอบการนมัสการเป็น 2 รอบดังเดิม

รอบแรก 08:30 – 10:15

รอบสอง : 10:30 – 12:15

รอบภาษาอังกฤษ (โอเอซิส) 17:30 – 19:30

แล้วพบกันในเช้าวันอาทิตย์ ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 นะคะ

 

From March 14, 2021, onwards, Jaisamarn Church (Sukhumvit soi 6) will hold morning services as usual:

First service: 08:30 – 10:15

Second service: 10:30 – 12:15

English service (Oasis): 17:30 – 19:30

รายละเอียดการเดินทางมายังคริสตจักร

Travel details: 📍https://goo.gl/maps/m3CCiVCHkPbbH3dL7

สำหรับผู้ที่มานมัสการ สามารถจอดรถได้ที่อาคาร อาคารแปซิฟิค (ก่อนถึงทางเข้าสุขุมวิท ซ.4)

Parking is available at Two Pacific Place (entrance just before Sukhumvit soi 4).

 

🚄 สำหรับผู้ที่โดยสารมาโดยรถไฟฟ้า

BTS นานา (ทางออก 2 และ 4)

Nana station (Exits 2 and 4)

 

MRT สุขุมวิท (ทางออก 3 – เชื่อมต่อกับบีทีเอส สถานีอโศก)

Sukhumvit station (Exit 3 – connects to BTS Asoke station)

 

แล้วพบกันนะคะ We’ll see you there!