วันที่ 27 ธันวาคม 2016 – 8 มกราคม 2017 คณะอนุชนนานาชาติ (YWAM) จาก Hawaii Base ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 คน ร่วมรับใช้กับคริสตจักรใจสมานสมุทรสงครามและศูนย์ประกาศใจสมานเพชรบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การสอนเสริมภาษาอังกฤษตามโรงเรียนต่างๆ , การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม , การเดินอธิษฐานอวยพรเมืองเพชรบุรีและสมุทรสงคราม , การท่องเที่ยวและทัศนศึกษา , การอวยพรปีใหม่กับหัวหน้าส่วนราชการ การเทศนาสั่งสอนการแบ่งปันคำพยานชีวิต ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี โดยพระคุณของพระเจ้า​