เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2016 คริสตจักรนิมิตใหม่อัมพวา ร่วมกับ คริสตจักรใจสมาน จ.สมุทรสงคราม ได้จัดพิธีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ครบ 50 วัน) โดยมีท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ และคริสตชน จ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมในศาสนพิธีดังกล่าว โดยมี อ .สมรรถพล ตัณคณิตเลิศ เป็นผู้ดำเนินรายการและนำนมัสการ , คุณ จันทร์จิรา ชัยฤทธิเลิศ เป็นผู้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า โดย ท่าน อ.พงศ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร ให้เกียรติมาบรรยายธรรมในครั้งนี้ โดย ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและนำที่ประชุมสรรเสริญพระเจ้าอำนวยพระพร