มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2016 กำหนดให้วันที่ 22 พ.ย.2016 เป็นวันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

โดย ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ ศิษยาภิบาล คจ.ใจสมานสมุทรสงคราม .เพชรบุรี ได้นำพี่น้องสมาชิกออกทำความดีแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การทำดีด้วยกาย 2) การทำดีด้วยวาจา 3) การทำดีด้วยใจ

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  • 15183952_1427814247236718_641829368_o

  • 15183988_1363209143713847_960982856_o

  • 15204266_1363210447047050_599969368_o

  • 15205717_1363210083713753_1031019176_o

  • 15215746_1427814050570071_757224727_o

  • 15215786_1427814223903387_15320456_o

  • 15133965_1427814073903402_912173160_o

  • 15146649_1363209923713769_2035121021_o