เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2016 คริสตจักรใจสมานสมุทรสงคราม ได้จัดพิธีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ครบ 15 วัน) โดยมีนาย สมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม , ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองสมุทรสงคราม , ผู้แทนท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม , ผู้แทนสัสดี จ. สมุทรสงคราม , ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรสงคราม , ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ จ.สมุทรสงคราม , เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง จ.สมุทรสงคราม , คริสตจักรนิมิตใหม่อัมพวาและคริสตชน จ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมในศาสนพิธีดังกล่าว โดยมี ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและนำนมัสการ , ศจ.ปัทมพร คุ้มทิม อธิษฐานเปิด-ปิด และท่าน ผป.วงพัช มณีน้อย ได้ให้เกียรติมาบรรยายธรรมในครั้งนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ฝนไม่ตกและทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ขอพระเกียรติเป็นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า