วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2016 เวลา 19.30 น. – 20.45 น. คริสตจักรใจสมานสมุทรสงคราม ได้จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม นาย รังสรรค์ ตันเจริญ ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยท่าน ผ.อ.การวัฒนธรรม จ.สมุทรสงคราม และหัวหน่วยส่วนราชการต่างๆ พร้อมกับพี่น้องคริสเตียนจากคริสตจักรต่างๆ เช่น คริสตจักรความหวังสมุทรสงคราม, ศูนย์ประกาศนิมิตใหม่อัมพวา คจ.ใจสมานสมุทรสงคราม , คจ.ธารพระกรกรุงเทพ โดยมี ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและนำนมัสการ , ศจ.ปัทมพร คุ้มทิม เป็นผู้อธิษฐานเปิดและปิด โดยมีท่าน ศจ.วาทะ ใฝ่เด่นดี ให้เกียรติมาเป็นผู้เทศนา ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณพี่น้องสมุทรสงครามทุกท่านที่ร่วมกันรับใช้อย่างเข้มแข็งในครั้งนี้ ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้า