เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2016 คริสตจักรใจสมานสมุทรสงครามจัดพิธีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ(ครบ 7 วัน) โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.สมุทรสงคราม , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและเยาวชน จ.สมุทสงคราม , อัยการ จ.สมุทรสงคราม , หัวหน้าส่วนราชการ จ.สมุทรสงคราม , ประธานหอการค้า จ.สมุทรสงคราม ,คริสตชน จ.สมุทรสงครามและ จ.เพชรบุรี เข้าร่วมในศาสนพิธีดังกล่าว โดยท่าน ผป.วงพัช มณีน้อย ได้ให้เกียรติมาบรรยายธรรมในครั้งนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ขอพระเกียรติเป็นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า