นมัสการกลุ่มยุวชน ใจสมานรามคำแหง วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017