บนเส้นทางแห่งพระคุณตลอด 10 ปีที่ True Worshipers วงดนตรีวงเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยคนเพียงไม่กี่คน ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะนำพาผู้คนมาพบพระเจ้าผ่านบทเพลงนมัสการ และมีบทเพลงมากมายเป็นที่หนุนจิตชูใจ โดยคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในครั้งนี้รายได้ถวายให้กับ 10 พันธกิจมูลนิธิคริสเตียน เพื่อการงานของพระเจ้าจะเดินหน้าต่อไป ขอขอบคุณ True Worshipers ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนมัสการพระเจ้าที่สำแดงออกมาเป็นการกระทำ อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงให้ทุกคนได้ประจักษ์

 

ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต 10 ปี บนเส้นทางแห่งพระคุณ True Worshipers วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2017 ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท