ผ่านไปแล้วกับวันพันธกิจชุมชน 17 กันยายน 2017 โดยเหล่าพี่น้องสมาชิกคริสตจักร
ใจสมานรามคำแหง  ซี่งงานนี้พี่น้องแต่ละกลุ่มก็ได้ออกเยี่ยมเยียนชุมชน ออกเป็นพยาน
และร่วมกันบริการในแต่ละชุมชน ดังนี้

* งานปรับปรุงบ่อบำบัดชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์
* น้อง ๆ ร่วมแจกเมล็ดพันธ์ดอกดาวเรือง
* เยี่ยมเยียนชุมชนโรงปูนพระราม9
* เยี่ยมเยียนชุมชนนวมินทร์  26
* เยี่ยมเยียนชุมชนหมู่บ้านรัตนาลัย ดอนเมือง
* เยี่ยมเยียนสอนทำอาหาร ชุมชนนันทวันเซ็นต์2 หนองจอก

เชิญชมวีดีโอประมวลภาพ