📣 วันคริสเตียนศึกษาใกล้เข้ามาแล้ว!
📆 วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์
⏰ 09:00 น. – 09:45 น.
⛪️สัปดาห์นี้ชั้นเรียนเสริมสร้างทุกชั้น รวมถึงสมาชิกทุกท่านไปรวมพลกันที่ห้องประชุมใหญ่นะคะ