กลับมาแล้ว กับคืนศุกร์อธิษฐานเริ่มวันศุกร์นี้เวลา 19.00 น. – 20.00 น.

ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน

ช่องทาง Facebook และ YouTube Live ทุกคืนวันศุกร์

Facebook: http://facebook.com/Jaisamarn YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCXw1dQ5h9NJU_YSRzy-JiA