คริสตจักรใจสมานได้จัดค่ายพบพระเจ้า เพื่อให้ผู้เชื่อได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า มีความมั่นใจในความรักและการช่วยกู้ของพระเจ้า เนื้อหาในค่ายประกอบด้วย พระทัยพระบิดา พระเยซูผู้บำบัดฉัน พระเยซูผู้ปลดปล่อยฉัน การเดินตามพันธสัญญาแห่งพระพร การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และนิมิต โดยที่รามคำแหงได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 และที่สุขุมวิทจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2017 โดยทั้งสองแห่งมีน้องเลี้ยงและพี่เลี้ยงร่วมค่ายรวม 94 คน

  • IMG_9534

  • IMG_9493

  • IMG_9494

  • IMG_9535

  • IMG_9548

  • IMG_9551

  • IMG_9554

  • IMG_9549

  • IMG_9552