กิจกรรมค่ายพี่เลี้ยง-น้องเลี้ยง ใจสมาน 68

จัดขึ้นวันที่ 21-22 กพ. 2016 ที่ค่ายแบ๊บติสต์จอมเทียน พัทยา
มีสมาชิกไปร่วมประมาณ 60 คน 
จัดเพื่อให้พี่เลี้ยงได้ใช้เวลาสร้างสาวกน้องเลี้ยง อย่างใกล้ชิด
และนอกจากนี้ได้จัดค่าย English Camp สอนโดย ครู Andrew 
สำหรับเด็กลูกหลานที่ไปด้วยเพื่อจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 • 6pattaya

 • P_20160221_190400

 • P_20160221_190440

 • P_20160221_190522

 • P_20160221_190549

 • P_20160221_190601

 • P_20160221_201628

 • P_20160221_201655

 • P_20160221_212324

 • P_20160221_212337

 • P_20160221_212359

 • P_20160221_212818

 • P_20160221_213023

 • P_20160221_213402

 • P_20160221_220339