สาส์นศบ.(23มิย.)
หลังจากที่ได้รับทราบข่าวเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็รู้สึกหนักใจกับการฟอร์มรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศไทย ข่าวที่ได้ยินมาเกี่ยวกับการต่อรองและการแย่งชิงตำแหน่งกันในระหว่างส.ส.ในพรรครัฐบาลทำให้เข้าใจว่าบรรดาส.ส.คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างที่กล่าวไว้ตอนหาเสียง ประเทศไทยคงก้าวหน้ายากถ้ามีนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวเองมากๆมาเป็นผู้บริหารประเทศ

ทางฝ่ายค้านก็วางแผนที่จะต้องโค่นล้มรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดในทุกวิถีทางที่จะทำได้ ตกลงปัญหาของประเทศชาติและประชาชนกลายเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามไปขณะที่โลกกำลังมีการแข่งขันแลำทำสงครามทางการค้าอย่างรุนแรง ถ้าผู้บริหารประเทศมัวแต่ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่รวมพลังในการทำงานเพื่อนำประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า เราคงถูกทิ้งไว้ข้างหลังและมองดูประเทศอื่นๆแซงหน้าไปทีละประเทศๆ จะโทษใครก็ไม่ได้เพราะการเมืองของไทยมีวิญญาณแห่งความโลภและความเห็นแก่ตัวที่สูงมากครอบงำอยู่อย่างไรก็ตามผมขอหนุนใจให้คริสเตียนไทยทุกคนอธิษฐานเผื่อชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนือง

ขอพระเจ้าเมตตาบ้านเมืองของเรา ให้เราได้รัฐบาลที่สามารถนำการพัฒนามาสู่ประเทศ และสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงให้กับสังคมไทย แม้ดูเหมือนจะยากแต่คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลัง ทำ ให้เกิดผลได้ อีกประการหนึ่งขอพระเจ้าช่วยให้คริสตจักรไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการประกาศข่าวประเสริฐและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกให้เป็นแสงสว่างในสังคมไทย ขออย่าให้วิญญาณแห่งความโลภและความเห็นแก่ตัวมาครอบงำจนทำให้เกิดความแตกแยกและการทำลายล้างกันเองภายในคริสตจักรไทย