มโห

สาส์นศบ.(4กย.2016)

การช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในคดีที่ดินของคริสตจักรใจสมานสุขุมวิทซอย6 เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง หลังจากที่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันในเรื่องนี้ยาวนานถึง27ปี เมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยให้พ้นจากความกดดันนี้แล้ว ก็สมควรที่คริสตจักรจะจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและโมทนาขอบพระคุณพระองค์

เย็นวันนี้คณะธรรมกิจได้จัดงานฉลองขึ้นโดยเชิญมวลสมาชิกทั้งปัจจุบันและอดีตรวมทั้งสมาชิกของคริสตจักรในพันธกิจได้มาร่วมงานแห่งความชื่นชมยินดีในครั้งนี้ เหมือนชนชาติอิสราเอลได้จัดงานเลี้ยงฉลองในครั้งที่พระเจ้านำพวกเขากลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลน พวกเขาโห่ร้องเต้นโลดด้วยความยินดี เพราะการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ได้มาถึงพวกเขาแล้ว ความอับอายจากการถูกเยาะเย้ยจากศัตรูที่อยู่รอบด้านก็จบสิ้นลง การฟื้นฟูแผ่นดินแห่งพระสัญญาก็เริ่มต้นขึ้น มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นกับเยรูซาเล็มนครของพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบก็ได้กลับคืนมาหลังจากที่ขาดหายไปหลายสิบปี

ขอหนุนใจพี่น้องสมาชิกใจสมานทุกคนให้ยินดีในพระเจ้าอย่างเต็มที่ และให้มีใจที่พร้อมจะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกำลังร่วมกัน เพื่อโบสถ์ใจสมานที่พระเจ้าได้ปลดปล่อยให้เราใช้ได้ตลอดไปจะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามานมัสการพระเจ้าในทุกวันอาทิตย์