ช่วงเล่าสู่กันฟัง

ค่ายผู้รับใช้ยอดเยี่ยม (ESC)

ช่วงภาพเล่าเรื่อง
กลุ่มเซลล์กลุ่มแรกของคริสตจักรใจสมาน ประวัติความเป็นมาของกลุ่มกพช.