ปรับปรุงอาคาร

ที่มาโครงการ

อาคารประชุมนมัสการคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ถูกสร้างขึ้นบนที่ดิน 1 ไร่ 1งาน 45 ตารางวา ซื้อโดยเงินถวายของพี่น้องคริสเตียนชาวไทยและชาวแคนนาดา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมิชชันนารีชาวแคนนาดาและคนไทยทั้งหกท่าน ที่เสียชีวิตในงานรับใช้พระเจ้า แต่เดิมอาคารหลังนี้เป็นอาคารไม้สองชั้น ถูกใช้เป็นสถานที่ในการประชุมนมัสการพระเจ้าในปี 1972 มีสมาชิกในรุ่นแรกประมาณ 30 คน ต่อมามีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนต้องรื้อเพื่อขยายผนังออกไปถึงสี่ครั้ง  จำนวนสมาชิกก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อาคารไม้ไม่สามารถขยายต่อไปได้อีก จึงทำการรื้อถอนและสร้างเป็นอาคารคอนกรีตสามชั้น ขนาดความจุ 800 ที่นั่ง ในปี 1977 (สร้างเสร็จในปี1978)

ปี 1989 เกิดการฟ้องร้องกรณีซื้อขายที่ดิน คดีความยืดเยื้อยาวนาน ทำให้อาคารไม่สามารถทำการปรับปรุงใดๆได้ 21 กรกฎาคม ปี 2016  วันแห่งพระคุณ พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้กับเรา ศาลฎีกามีคำสั่งตัดสินให้คริสตจักรใจสมานชนะคดีที่ดินที่ยาวนานกว่า 27 ปี ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์

คณะธรรมกิจคริสตจักร คณะผุ้ปกครอง จึงมีความเห็นตรงกันว่า สมควรแก่เวลาแล้ว ที่เราจะปรับปรุงอาคารหลังนี้ที่ถูกใช้มานานถึง 39 ปี พระเจ้าทรงเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลับเป็นชัยชนะ พระเจ้าทรงเปลี่ยนน้ำตาแห่งความเสียใจ ให้กลายเป็นเสียงโห่ร้องแห่งความชื่นชมยินดี จึงเป็นโอกาสดี ที่เราทุกคนจะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าร่วมกัน ในการร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงบ้านหลังนี้ ให้สมพระเกียรติพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา เหมือนดั่งพระธรรมฮักกัย 2:9 “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้น”

ถวายเผื่อโครงการ

ชื่อบัญชี คริสตจักรใจสมานเพื่อการปรับปรุงอาคาร ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 105-5-02537-1