นมัสการพระเจ้า วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 ผู้นำนมัสการ คุณเกล็ดมณี สุวรรณโมลี คริสตจักรใจสมานรามคำแหง