นมัสการพระเจ้า วันที่ 2 ธันวาคม 2018 ผู้นำนมัสการ คุณวรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง