นมัสการพระเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2018 ผู้นำนมัสการ คุณไพฑูรย์ บุญลักษณาวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง