นมัสการพระเจ้า วันที่ 23 ธันวาคม 2018 ผู้นำนมัสการ คุณชิตนันต์ เหมันต์สันติวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง