นมัสการพระเจ้า วันที่ 21 ตุลาคม 2018 ผู้นำนมัสการ คุณประดิษฐ์ พรไรวินท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง