นมัสการพระเจ้า วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ผู้นำนมัสการ คุณประดิษฐ์ พรไรวินท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง