นมัสการพระเจ้า วันที่ 17 มีนาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณประดิษฐ์ พรไรวินท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง