นมัสการพระเจ้า วันที่ 16 ธันวาคม 2018 ผู้นำนมัสการ คุณเทวิน ตติยรัตนกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง