นมัสการพระเจ้า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2018 ผู้นำนมัสการ คุณชิตนันต์ เหมันต์สันติวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง