นมัสการพระเจ้า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 ผู้นำนมัสการ คุณพิษณุ ไทรงาม คริสตจักรใจสมานรามคำแหง