“ข่าวดีวันนี้” (ลก.2:8-14) คำเทศนาวันที่ 9 ธันวาคม 2018 ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง