“ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า” (ปฐก.3:8-9) คำเทศนาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง