“จงติดสนิทในพระเยซู” (ยน.15:1-16) คำเทศนาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2018 ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง