“เพื่อเรา…พระองค์บังเกิดมา” (อสย.9:6) คำเทศนาวันที่ 23 ธันวาคม 2018 ศจ.ดร. อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง