“ทำให้พระเจ้าพอพระทัย” (อฟ.5:8-10) คำเทศนาวันที่ 21 ตุลาคม 2018 โดย ผป.สมชัย รวีพงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง