“พระเยซู ผู้งามเลิศ” ฟิลิปปี 2:9-11 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง