“ทำไมยอห์นจึงเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง” (ลก.1:13-17) คำเทศนาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง