ตารางการถ่ายทอดสด ชั้นเรียนพระคัมภีร์ พระธรรม “อิสยาห์” วันที่ 5 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2018 (งดสอนวันอังคารที่ 19 มิ.ย.)

ติดตามการถ่ายทอดสดได้ตามวันและเวลาดังกล่าวที่ https://www.facebook.com/Jaisamarn/

วันอังคารที่ 5 มิ.ย. เวลา 18.30 น.

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. เวลา 18.30 น.

วันอังคารที่ 3 มิ.ย. เวลา 18.30 น.

วันอังคารที่ 10 ก.ค. เวลา 18.30 น.

วันอังคารที่ 17 ก.ค. เวลา 18.30 น.

วันอังคารที่ 24 ก.ค. เวลา 18.30 น.

วันอังคารที่ 31 ก.ค. เวลา 18.30 น.