Worship Night 8 “Unity in the Spirit”

ขอเชิญร่วมรับพระพรแห่งการรวมใจเป็นหนึ่งในการนมัสการ

Worship Night # 8 Uniity in The Spirit

วันที่ 28 ตุลาคม 2018  ณ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง