GenHope Street Basketball Tournament

ครั้งแรกของปีนี้กับงานพันธกิจ GenHope Street Basketball Tournament ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

อยากจะให้เพื่อนๆ คว้าโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนที่โรงเรียนหรือในชุมชนมาร่วมแข่งขันกัน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านการแข่งขันกีฬา สามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่ FB : Genhope Street Basketball Tournament สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิติ 090-985-6474 และ คุณพบพร081-311-4181 *สมัครและจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. เวลา 23.59 น.

Worship Night 8 “Unity in the Spirit”

ขอเชิญร่วมรับพระพรแห่งการรวมใจเป็นหนึ่งในการนมัสการ

Worship Night # 8 Uniity in The Spirit

วันที่ 28 ตุลาคม 2018  ณ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

“พระเยซูผู้เยียวยารักษา”

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

“วันแห่งพระคุณ 2018”

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

อบรม “หัวใจแห่งการเลี้ยงดู” โดย ศจ.มนูญศักดิ์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ “อิสยาห์” โดย ศจ.มนูญศักดิ์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

บรรยายพิเศษ “ฟิลิปปี พระธรรมแห่งความชื่นชมยินดี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)