คริสตมาสเพื่อคุณ

พลาดไม่ได้ งานฟื้นฟูเพื่อให้พระสิริของพระเจ้าปรากฏในประเทศไทย ขอเชิญมาร่วมกันในงานนี้ เพราะคุณคือ กุญแจสำคัญสำหรับการฟื้นฟู พบกับวิทยากร อ.เฮนรี่ มาดาวา วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2017 เวลา 18.30-21.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คจ.ใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่า

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เทอมใหม่! “เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” (พระธรรมโยบ)

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์ (พระธรรมโยบ) ผู้สอน ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันที่ 10 ต.ค. 2017 – 28 พ.ย. 2017 (เรียนเฉพาะวันอังคาร) เวลา 18.30 น. – 20.30 น. ห้องอัพเปอร์รูม คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/jaisamarn