พิธีถวายอาคารพระนิเวศหลังใหม่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

พิธีถวายอาคารพระนิเวศหลังใหม่

  • คริสตจักรใจสมานรามคำแหง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2017 ขอเชิญสมาชิก และพี่น้องในพระคริสต์ ร่วมกันเฉลิมฉลองในพิธีถวายอาคาร พระนิเวศหลังใหม่ด้วยกัน

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เทอมใหม่! “เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” (พระธรรมโยบ)

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์ (พระธรรมโยบ) ผู้สอน ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันที่ 10 ต.ค. 2017 – 28 พ.ย. 2017 (เรียนเฉพาะวันอังคาร) เวลา 18.30 น. – 20.30 น. ห้องอัพเปอร์รูม คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/jaisamarn

โครงการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมาน เฟส2

ช่วงต้นปี 2017 อาคารนมัสการคริสตจักรใจสมานรามคำแหงแห่งใหม่ ได้เปิดเพื่อเป็นสถานนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งความชื่นชมยินดีร่วมกันของสมาชิกที่ได้มีส่วนร่วมกันทั้งในการถวาย การระดมทุนต่าง ๆ จนทำให้อาคารพระนิเวศน์พระเจ้าในโครงการแรกสำเร็จอย่างงดงามและเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า

โครงการสร้างอาคารใหม่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

คริสตจักรใจสมานรามคำแหงก่อตังขึ้นในปี 1999 เป็นเวลากว่า 16 ปี ที่สถานที่นี้ถูกใช้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้า มีผู้คนจำนวนมากมายได้รับชีวิตใหม่ ผ่านสถานที่แห่งนี้

คริสตจักรใจสมาน ร่วมส่งความรัก ความห่วงใยไปเนปาล

แผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปี ของเนปาลครั้งนี้ นำมาซึ่งความสูญเสียเหลือคณานับ ใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือเขาเหล่านั้น

พิธีไว้อาลัย ศจ.บุญชาย อิทธิเวชช์

ครอบครัวอิทธิเวชช์ จัดพิธีไว้อาลัย ศจ.บุญชาย อิทธิเวชช์ ซึ่งจากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อวันที่ 22 พ ค. ที่ผ่านมา ที่ คจ.ใจสมานรามคำแหง