10 ปี บนเส้นทางแห่งพระคุณ True Worshipers

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

ฟื้นฟูสู่พระสิริ

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

จับรางวัล ตอบคำถามบอร์ดพันธกิจใจสมาน กันยายน

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

ค่ายพบพระเจ้าปี 2017 ครั้งที่ 2

ฝ่ายพัฒนาผู้นำคริสตจักรใจสมาน จัดค่ายพบพระเจ้า ที่คริสตจักรใจสมานรามคำแหง วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 และที่สุขุมวิท วันที่ 29 กรกฏาคม 2017

จับรางวัล ตอบคำถามบอร์ดพันธกิจใจสมาน

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

พิธีสถาปนาครูศาสนา

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ภาค 1 ได้จัดพิธีสถาปนาครูศาสนาขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2017 ณ คริสตจักรใจสมาน โดยมีผู้ได้รับการสถาปนาเป็นครูศาสนา 4 ท่าน คือ

“วันแห่งพระคุณ” 2017

“วันแห่งพระคุณ” จัดขึ้นในวันที่ 16 ก.ค. 2017 ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท เวลา 13:30-15:00 น. งานนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมขอบคุณพระเจ้าเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีในการช่วยกู้กรณีคดีที่ดินของคริสตจักร ที่ต่อสู้มายาวนานกว่า 27 ปี