“ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ”

บรรยายพิเศษ เรื่อง”ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

ตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อด้วยพระธรรมโรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง”ตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อด้วยพระธรรมโรม” วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 13.30-16.00 น. โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

สำรวจพระคัมภีร์

สัมมนาเรื่อง “สำรวจพระคัมภีร์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

สัมมนาผู้นำ พ.ส.ท. 2014

คลิปเสียง สัมมนาผู้นำ พ.ส.ท. 2014 โดย ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร, ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

“New WineSkin Church”

คลิปเสียง สัมมนา “New WineSkin Church” โดย Dr Robert Heidler