ในที่สุดวันส่งท้ายปีนี้ก็มาถึง เป็นช่วงเวลาที่คนมากมายได้หยุดพักและท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อความสนุกสนานเพราะได้หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องคริสเตียนทำในช่วงนี้ คือการนั่งสงบและทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วตลอดปี2018 ถ้าสามารถบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสรุปเรื่องราวที่สำคัญๆ บทเรียนที่ได้รับ พระพรที่ได้รับ แล้วใช้เวลาในการอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในความรักและพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้ตลอดปีนี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไป เป็นการตอกย้ำไม่ให้ลืมสิ่งดีๆที่พระจ้าได้ทรงกระทำเพื่อท่าน

หลังจากนั้นก็ใช้เวลาพิจารณาใคร่ครวญด้วยใจอธิษฐานเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของชีวิตในปีหน้า 2019 อาจต้องใช้เวลาอธิษฐานใคร่ครวญหลายรอบ นี่เป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีผลอย่างมากในการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปข้างหน้าในปีใหม่นี้ น่าเสียดายที่คนมากมายไม่เห็นความจำเป็นหรือความสำคัญในการทำกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเปลี่ยนผ่านของปี พวกเขาใช้วลาทั้งหมดในช่วงนี้กินดื่ม และเที่ยวเตร่สนุกสนานเต็มที่ จากนั้นก็กลับมาทำงานเดิมๆ โดยไม่ตั้งเป้าหมายอะไรในปีใหม่นี้ ชีวิต

คริสเตียนควรมีหลักชัยที่เราต้องมุ่งไปให้ถึง(ฟป.3:14) ในตอนส่งท้ายของแต่ละปีถ้าท่านได้นั่งลงทบทวนดูว่าชีวิตกำลังเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง ได้ใช้เวลาอธิษฐานถวายตัวกับพระเจ้าและขอการทรงนำในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ส่งท้ายปีและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่ใกล้ชิดพระเจ้า ปิติยินดีในพระเจ้า และแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า ท่านจะได้รับพระพรอย่างแน่นอน และชีวิตท่านจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น