โอกาสที่คริสเตียนไทยจะได้มีส่วนร่วมในการนำวิญญาณครั้งใหญ่เช่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในงานเทศกาลอัศจรรย์แห่งรัก(Miracle of Love Festival)ที่จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนา ในวันที่19-20 มกราคม 2019 อาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในกรุงเทพฯ เพราะการจัดงานใหญ่ที่ใช้ห้องประชุมจุ 20,000 คนเป็นเรื่องที่พิเศษและเป็นประวัติศาสตร์ เพราะไม่เคยมีการจัดงานประกาศใหญ่ในระดับเช่นนี้มาก่อนเลยในกรุงเทพมหานคร จึงอยากเชิญชวนพี่น้องใจสมานทุกคนให้มีส่วนร่วมเต็มที่ในงานครั้งประวัติศาสตร์นี้

โดยอธิษฐานเผื่อการจัดงานในครั้งนี้ทุกวันด้วยใจร้อนรน ตั้งเป้าหมายอธิษฐานเผื่อบุคคลเป้าหมายที่ท่านจะเชิญไปร่วมงานประกาศนี้ ติดต่อและเชิญชวนญาติมิตรของท่านให้ไปร่วมงาน ถวายตัวของท่านเข้ารับการอบรมเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในงานประกาศนี้ มีความคาดหมายว่าจะมีคนรับเชื่อในงานครั้งนี้หลายพันคน จึงต้องการพี่เลี้ยงจำนวนมากเพื่อช่วยติดตามและนำพวกเขาเข้าสู่คริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ

โปรดอย่าปล่อยให้โอกาสพิเศษเช่นนี้ผ่านไปโดยท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับใช้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน การลงทุนมากกว่าสิบล้านบาทจะไม่สูญเปล่าแน่นอนเมื่อคริสเตียนไทยผนึกกำลังกันถวายตัวร่วมรับใช้อย่า
งเข้มแข็งเพื่อความรอดจะเกิดขึ้นกับคนไทยหลายพันคน และคนเหล่านั้นจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ในคริสตจักรต่างๆต่อไป พระเยซูตรัสว่า”–เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด ว่าทุ่งนาเหลืองอร่ามถึงเวลาเกี่ยวแล้ว”(ยน.4:35)